Regulamin ZIMOWEGO DOMKU

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.

Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Gość zobowiązany jest przed zameldowaniem do okazania pracownikowi ZIMOWEGO DOMKU dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez ZIMOWY DOMEK z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Sosnowej 25 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 3. Pokój w ZIMOWYM DOMKU wynajmowany jest na doby. Pokój jest do dyspozycji Gościa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu oraz do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00, zostanie naliczona opłata za pół doby wynajmu pokoju według cen pełnych.
 4. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu jak najszybciej. Nie jest to jednak wiążące dla obiektu - ZIMOWY DOMEK uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa przed przyjazdem do obiektu (z góry, online). W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 6. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 20:00 w dniu rezerwacji, obiekt zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa.
 7. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. 
 8. ZIMOWY DOMEK nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.
 9. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w obiekcie. Pokój jest wynajmowany konkretnym osobom.
 10. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa w godzinach 08:00 – 20:00.
 12. W ZIMOWYM DOMKU obowiązuje nakaz zachowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 16. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i w ich wyposażeniu.
 17. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 18. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 19. ZIMOWY DOMEK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.
 20. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie ich pracownikowi obiektu, co umożliwi szybką i stosowną reakcję ze strony obiektu.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa zostaną odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 22. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ZIMOWY DOMEK może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 23. ZIMOWY DOMEK może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. 

Kontakt